Relatieproblemen, Rouw- en verliesverwerking, conflicten op het werk of bent je onzeker over jezelf? Dekker Counselling Lisse zet samen met u een traject uit waarin je jezelf leert kennen, kiest voor jezelf en in je eigen kracht gelooft.
Kindle DX Coupon Kindle Fire Coupon Kindle Touch 3G Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle Fire Coupon 2012 Kindle Keyboard 3G Coupon amazon kindle fire coupon 2012 Amazon Discount Code Amazon coupon Code Kindle Touch Coupon Logitech Harmony 880 Coupon Logitech Discount Samsung UN60ES6100 Coupon

Bedrijfscounselling

Bedrijfscounselling is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen. De bron van het ziekteverzuim kan in de werksfeer maar ook in de privésfeer liggen.

Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is dan essentieel bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Counselling is gericht op praktische therapie en doelgerichte oplossingen. Deze sluiten perfect aan op datgene wat zich binnen het bedrijfsleven afspeelt. Door middel van counselling helpen we de cliënt manager te worden van zijn/haar eigen probleem en deze tot een oplossing te brengen.

De kosten voor counselling ziet u vertaalt in minder stress/burn-out op de werkvloer, betere kwaliteit/prestaties van het werk, minder ziekteverzuim en dus lagere kosten voor u als onderneming.

Hoe werkt bedrijfscounselling?

In gesprekken en soms met behulp van oefeningen en huiswerkopdrachten, bespreekt en onderzoekt de cliënt, het probleem met de counsellor.

In het counsellingstraject onderscheiden we de volgende fasen:

 • Het creeëren van een goede relatie tussen counsellor en cliënt en het vaststellen van de hulpvraag.
 • Het proces in gang zetten om de cliënt zelf inzicht te laten krijgen in het eigen functioneren en nieuwe mogelijkheden.
 • Het stimuleren en motiveren tot het maken van stappen.
 • Het verankeren van het bereikte resultaat en inzichten en in stimuleren van groei en ontwikkeling van de cliënt
 • Het concreet toepassen van de inzichten in het dagelijkse leven en werk.

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling. De counsellor is gebonden aan een ethische code. De code verplicht de counsellor om alles wat besproken is oder zijn of haar beroepsgeheim te houden, ook wanneer het counsellingstraject betaald wordt door een derde partij zoals een werkgever, reintergratiebureau of arbodienst.

Dekker Counselling werkt volgens de psychologische principes van Egan, Maslow en Rogers, waarbij de mens en zijn persoonlijke beleving centraal staat.

Preventie en ziekteverzuim

Preventie is een belangrijk toepassingsgebied van counselling. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief counsellingstraject. Door preventief in te steken ontstaat er een win-win situatie doordat je een medewerker met een probleem gezond én aan het werk houdt.

Bedrijfscounselling wordt o.a. ingezet bij :

 • Stress, overspannenheid en burn-out
 • Verzuimpreventie en reintergratie
 • Motivatieproblemen
 • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden.
 • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
 • Verbeteren van presoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
 • Problemen uit de privé-sfeer die van invloed zijn op het werk
 • Assertiviteitsproblemen

Hoe lang? 

Bedrijfscounselling: meestal 8 tot 10 consulten.

Workshops, trainingen etc: aantal dagdelen in overleg.

Kosten

Individuele consulten € 85.- excl. btw

Voor  workshop en trainingen ontvangt u als werkgever een offerte op maat.

Voortrajecten bij reintergratie

Counselling bij reintergratie moet worden gezien als een voortraject voordat een reintergratiebureau met een cliënt aan de slag gaat. De cliënt kan op de arbeidsmarkt pas goed presteren als alle psychosociale beperkingen voldoende zijn opgelost.

Voor een aantal mensen is het werk een bron van ongezonde stress geweest die geleid heeft tot uitputting en en ernstige gezondheisklachten.

Juist om in de toekomst dit te voorkomen is het van groot belang dat cliënten emotioneel gezond starten met een reintergratie, evenals het feit dat het hebben van werk een positieve bijdrage levert aan de psychische gezondheid van de cliënt.

Voor wie?

Het voortraject is met name geschikt voor cliënten die een uitkering ontvangen en weer terug de arbeidsmarkt op willen, maar een blokkade hebben op psychosociaal gebied. Door deze blokkade is terugkeer op de arbeidsmarkt of instroming in een reintergratietraject niet direct mogelijk.

Hoe werkt een een voortraject bij reintergratie? 

In gesprekken en soms met behulp van oefeningen en huiswerkopdrachten bespreekt en onderzoekt de cliënt het probleem met de counsellor.

In het counsellingstraject onderscheiden we de volgende fasen:

* Het creëeren van een goede relatie tussen counsellor en cliënt en het vaststellen van de hulpvraag.

* Het proces in gang zetten om de cliënt inzicht te laten verkrijgen in het eigen functioneren en eventuele andere mogelijkheden

* Het stimuleren en motiveren tot het maken van stappen.

* Het verankeren van het bereikte resultaat en inzichten en het stimuleren van verdere groei en ontwikkeling.

Het concreet toepassen van de inzichten in het dagelijkse leven en werk.

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling.

De counsellor is gebonden aan een ethische code, die verplicht het besprokene onder zijn of haar beroepsgeheim te houden, ook wanneer het counsellingstraject betaald wordt door een derde partij, zoals de werkgever,een reintergratiebureau of arbodienst.

Hoe lang?

Gemiddeld omvat een traject tussen de 10 en 15 consulten.

Een consult duurt ongeveer 1,5 uur.

De kosten

U kunt uw uitkeringsinstantie vragen om de kosten van een counsellingstraject te vergoeden

"Stress of burn-out kan uiteindelijk je leven positief beïnvloeden".