Relatieproblemen, Rouw- en verliesverwerking, conflicten op het werk of bent je onzeker over jezelf? Dekker Counselling Lisse zet samen met u een traject uit waarin je jezelf leert kennen, kiest voor jezelf en in je eigen kracht gelooft.
Kindle DX Coupon Kindle Fire Coupon Kindle Touch 3G Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle Fire Coupon 2012 Kindle Keyboard 3G Coupon amazon kindle fire coupon 2012 Amazon Discount Code Amazon coupon Code Kindle Touch Coupon Logitech Harmony 880 Coupon Logitech Discount Samsung UN60ES6100 Coupon

EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Letterlijk vertaald betekent dit: “door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken”. Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

In het leven van de mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is niet duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondlopen met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waar deze gevoelens door veroorzaakt worden. Ook dan kan met behulp van EMDR-therapie de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en verwerkt. Ook diverse lichamelijke klachten die geen aanwijsbare oorzaak hebben kunnen worden behandeld. Het doel van EMDR is oude ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen te verwerken en daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen.

In Nederland wordt EMDR sinds eind jaren negentig als behandelmethode bij volwassenen toegepast en sinds 2000 bij jongeren en kinderen. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat de EMDR- behandelmethode bij zowel enkelvoudige als meervoudige problematiek uiterst effectief is. Door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen wordt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden.

Ik ben aangesloten bij  “Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland”.

Kijk voor meer informatie op : www.emdr-therapeuten.nl

 

 

"Stress of burn-out kan uiteindelijk je leven positief beïnvloeden".